Dalima

POJIŠTĚNÍ

              CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO SVĚTA                   


Individuální komplexní cestovní pojištění lze uzavřít na dobu minimálně jednoho dne a maximálně 365 dnů. Výše pojistného již od 10 Kč za osobu na den!

Výhody cestovního pojištění

 • VOLITELNÝ ROZSAH pojištění (klient si volí, která rizika nechá pojistit)
 • Možnost výběru pojištění s NIŽŠÍM nebo VYŠŠÍM POJISTNÝM KRYTÍM (limity pojistného plnění)
 • ZVÝHODNĚNÉ SAZBY POJISTNÉHO (pro děti, studenty, rodiny, skupiny osob)
 • pojištění klientů, kteří se rekreačně nebo organizovaně věnují JAKÝMKOLI SPORTOVNÍM disciplínám
 • pojištění klientů, kteří hodlají v zahraničí MANUÁLNĚ PRACOVAT
 • ASISTENČNÍ SLUŽBA k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
 • pojištění osob nad 70 let (platí pro pojištění do zemí Evropy a Egypta, Izraele, Jordánska, Tuniska, Turecka, Alžírska, Maroka a na Kypr)
 • výše pojistného na den s rostoucím počtem dnů vycestování klesá (čím déle je klient v zahraničí, tím je výše pojistného na den nižší)
 • pojistné je možné uzavřít 24 HODIN DENNĚ pomocí online aplikace


Co všechno může pojištění obsahovat

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • asistenční služba
 • pojištění zavazadel včetně opožděného dodání zavazadla leteckou společností a ztráty dokladů
 • pojištění odpovědnosti za škody (škody na zdraví, škody na majetku, náklady na advokáta a náklady na kauci)
 • úrazové pojištění (trvalé následky úrazu a smrt v důsledku úrazu)
 • pojištění nákladů na zásah Horské záchranné služby – platí na území SR v horských oblastech v působišti Horské záchranné služby


Slevy
U individuálního komplexního cestovního pojištění můžete využít tyto slevy:

 • pro děti do 15 let10% sleva z pojištění léčebných nákladů v zahraničí a z úrazového pojištění
 • pro studenty do 26 let, jestliže jsou držiteli karty EURO<26, karty GO<26 nebo průkazu ISIC – 15% sleva z pojištění léčebných nákladů v zahraničí a z úrazového pojištění
 • pro rodiny – rodiny s dětmi do 18 let platí stejně jako za dvě dospělé osoby a jedno dítě bez ohledu na to, kolik osob se pojišťuje
 • pro skupiny již od čtyř osob – 10% sleva z pojištění léčebných nákladů v zahraničí a z úrazového pojištění

Slevy nelze vzájemně kombinovat!

Vytvářím objednávku...